nusvilinti

nusvilinti
nusvìlinti; M 1. tr. R9, 13, N, K, L, Rtr, Š, ugnimi deginant sunaikinti, nudeginti, nuskrudinti: Nūsvìlino muno trobą Pj. Keturiolektais metais nusvìlino Papilelę, ir dabar (per šį karą) Pp. Gretimi ir anapus kelio ūkiai taip pat nusvilinti, sugriauti bombų ar granatų I.Simon. Vaikai nusvìlino katinui ūsus NdŽ. Grikiai buvo žaibo nusvilinti J.Balč. | refl. tr.: Ji netyčiomis kaktoje plaukus nusisvìlino NdŽ. Ugnį bekūrindamas, nusisvìlino net ančiakius Krs. Šaudžiau iš armotos ir nusisvilinau sau ūsus LTR(Aln).deginant nulyginti, išdeginti: Pirmiaus aš naująjį aulį su ilginiais iš vidaus nusvilinu, kad visur lygus būtų S.Dauk. 2. tr. Ser nutvilkyti, nuplikyti, sužaloti: Pakilo ranka su pistoletu – mano skruostą nusvilino kulka V.Bub. Pirma nusvìlinai gerklę su degtine, paskui atsiras ir kalba Upt. | refl. tr. Š: ^ Nusisvìlinęs nagus ir šaltą puta Krš. 3. tr. N, NdŽ, Sdk, Vkš nudeginti paviršių (papjauto gyvulio ar paukščio): Plaukus nuo kailio nusvìlinti KI13. Tai greit nusvìlino kiaulę, jau trašija Klt. Kas apžėlęs, tą nusvìlink J. 4. tr. kaitinant nudeginti (aple saulę): Žiedus nusvìlino, iš kur bus medus Drsk. Šiemet karščiai labai nusvìlino vasarojų NdŽ. Mudu sėdėdavome ant saulės nusvilinto pūdymo I.Simon. | Saulė nusvìlino sniegą nu laukų Lk. 5. tr. patamsinti odos spalvą: Sprandas saulės nusvilintas J.Paukš. 6. tr. prk. nupūsti, nuplikyti, nušaldyti: Toks aštrus vėjas, net sopa, kad nusvìlino burną Ds. Apsirišk, ausis nusvìlins Ds. | refl. tr.: Ponaiti, ko be kepurės, galvą nusisvìlinsi tokio[je] pūgo[je] Krš. 7. tr. prk. padaryti nemalonų įspūdį: Tas dygus šypsnys nusvilino Vilių J.Dov. Teisybė nusvilino jus kaip dilgėlė . | Brigadininkas nusvilino pasienį piktu žvilgsniu ir nuėjo tiesiai prie bufeto J.Avyž. 8. tr. šnek. nuperti, apmušti: Aš jį kad nusvìlinau lazda! Mrj. 9. intr. šnek. greitai nubėgti, nuvažiuoti: Tiek nusvìlino angi Gervėčius Grv. Kas ten ant girios keliu nusvìlino? .
◊ kaĩp nusvìlintas labai (riebus): Riebus arklys – kaĩ nusvìlintas Trgn.
\ svilinti; apsvilinti; atsvilinti; įsvilinti; išsvilinti; nusvilinti; pasvilinti; parsvilinti; persvilinti; prasvilinti; prisvilinti; susvilinti; užsvilinti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • nusvilinti — nusvi̇̀linti vksm. Alỹvų krūmai iki stagarų̃ nusvi̇̀linti žai̇̃bo …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • nuskrudinti — nuskrùdinti; Ser caus. nuskrusti. 1. nudeginti, nusvilinti: Vakare senelis Dominykas ilgai suko apie smilių pypkės nuskrudintą ūsą rš. 2. išdžiovinti, nusvilinti (apie saulę): Saulė nuskrudino veją rš. 3. smarkiai nurudinti, nudeginti: Saulė… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apsvilinti — apsvìlinti tr. 1. Q83, R65, MŽ87, Sut, N, K, M, LL196, Rtr, Š, KŽ kiek apdeginti: Apdeginu, apsvilinu SD226. Perkūnas į mane netrenkė, ale ma[n] biskį plaukus apsvìlino Ilg. Ten rasi pagalį, abiem galais apsvilintą LTR(Srj). Malūnai buvo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atsvilinti — atsvìlinti intr. šnek. greitai atvažiuoti: Atsvìlina, atvažiuoja (pliekdami arklius) Db(dz.). svilinti; apsvilinti; atsvilinti; įsvilinti; išsvilinti; nusvilinti; pasvilinti; parsvilinti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išsvilinti — išsvìlinti 1. tr. Sut, K, Rtr, Š, KŽ sunaikinti, pašalinti ugnimi, deginimu, išdeginti: Jei būs karas, išsvìlins visus Krš. In drevę širšės įsimetė – reikia išsvìlint Prn. Tik pamačiau juodą velnią, katras man norė[jo] akis išsvilyt, tai kaip… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išvirinti — išvìrinti tr. K, Š, Rtr, DrskŽ; D.Pošk, S.Dauk, LL288, L, PolŽ57 1. SD1204, R158, MŽ208, N, KŽ, Pln, Žž verdant pagaminti valgį ar gėrimą: Išvìrinau aš gerai verėną J. Tus batvinius išvìrys katele Gd. Kruopus liuobam išvìrinti sumaišiusi į… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kiburkštis — kiburkštìs sf. (3b) J, Kp, Sb, Vb; Kos46 žr. 1 kibirkštis 1: Maža kiburkštis didelę ugnį padaro LTR. Staiga blykstelėjo kiburkštis rš. Kiburkštėlė, kada puls ant rankos, jeigu nenukratysi, gali ranką nusvilinti rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nudrožti — 1. tr. SD399, R, K nupjaustyti, nuskusti, nusmailinti: Nudrožk pusnagas drožtinai Užv. | refl. tr.: Smailiai nusidrožk paišelį – gražiau parašysi Sdb. 2. tr. drožiant, pjaustant pagaminti: Grėbliams dantis nudrožiau J. Nudrožk man lazdą Dov. 3.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nusvildyti — nusvìldyti žr. nusvilinti 3: Ne tiktai avino kojas, ale ir galvą nusvil̃dė Vkš. svildyti; nusvildyti; prisvildyti; susisvildyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nusvilinimas — nusvìlinimas sm. (1) KI28, KII308 → nusvilinti 1. svilinimas; apsvilinimas; išsvilinimas; nusvilinimas; prisvilinimas; susvilinimas …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”